Vård och Omsorgsutbildning Hotell- och restaurangutbildning Elteknikerutbildning Elevassistentutbildning
Östhammars logga

Välkommen till kommunala vuxenutbildningen
Östhammars kommun


Aktuellt


Schema (Länk öppnas i ett nytt fönster)
(Skriv in ditt personnummer med 12 siffror utan bindestreck i rutan Ange ID
för att se ditt personliga schema)

Information om kursstart hösten 2022.

Terminstid hösten 2022 för kurser på plats i Gimo

15 augusti tom 16 december 2022.
Alla kurser startar enligt schema from den 15 augusti

Har du frågor?
Kontakta vår studie- och yrkesvägledare Monica Annersten vid frågor:
Monica.Annersten@osthammar.se
0173-866 53

Utbildningar på plats i Gimo - hösten 2022


Yrkesvux

Utbildning till barnskötare, elevassistent och aktivitetsledare

Utbildningarna vänder sig till dig som vill arbeta inom förskola, grundskolans fritidshem, särskola, på gruppbostad eller inom daglig verksamhet. Utbildningarna till barnskötare respektive elevassistent omfattar båda tre terminers heltidsstudier och startar den 15 augusti 2022. Undervisningen är förlagd till vuxenutbildningen i Gimo. Vi har nära samverkan med arbetsplatser inom Östhammars kommun samt hos privata aktörer. Behovet av formellt utbildade barnskötare och elevassistenter ökar och det finns goda möjligheter till anställning efter utbildningen.

Utbildningen startar den 15 augusti 2022.

Ansökningsblankett hittar du här.

Utbildning till undersköterska och vårdbiträde

Utbildningarna vänder sig till dig som vill arbeta inom vård- och omsorgssektorn. Vårdbiträdesutbildningen samt utbildningen till undersköterska omfattar två respektive tre terminers heltidsstudier. Båda med start den 15 augusti 2022. Undervisningen är förlagd till vuxenutbildningen i Gimo. Via vård- och omsorgscollege har vi nära samverkan med arbetsplatser inom Östhammars kommun, inom Region Uppsala samt hos privata aktörer. Behovet av formellt utbildade vårdbiträden och undersköterskor växer. Det finns goda möjligheter till anställning inom äldreomsorg, akutsjukvård, psykiatri eller inom området funktionsvariation efter utbildningen.

Utbildningen startar den 15 augusti 2022.

Ansökningsblankett hittar du här.

Utbildning till eltekniker

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom området elteknik. Utbildningen till Eltekniker omfattar tre terminers heltidsstudier med start den 15 augusti 2022 Undervisningen är förlagd till vuxenutbildningen i Gimo med APL, arbetsplatsförlagt lärande, på något av våra samarbetsföretag. Genom Teknikcollege har utbildningen ett nära samarbete med branschen både lokalt och regionalt. Efterfrågan på nya smarta lösningar gällande elteknik ökar hela tiden och det medför att du har goda möjligheter till anställning efter utbildningen.

Utbildningen startar den 15 augusti 2022.

Ansökningsblankett hittar du här.

Grundläggande kurser

 • Engelska
 • Matematik
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk


Gymnasiala kurser

 • Engelska 5-6
 • Matematik 1-3
 • Svenska som andraspråk 1-3


Komvux som särskild utbildning

  Exempel på ämnen och kurser för grundläggande och gymnasial nivå
 • Matematik
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Service och bemötande
 • Handel
Läs mer om komvux som särskild utbildning här

Ansökan

För kurser på plats i Gimo är första kursstart den 15 augusti 2022. Sista ansökningsdag är den 30 maj. I mån av plats behandlar vi även senare inkomna ansökningar.

Ansökan till komvux (PDF öppnas i ett nytt fönster)

Ansökan till komvux som särskild utbildning (PDF öppnas i ett nytt fönster)


Ansökningsfrågor
Maria Skoglund
maria.skoglund@osthammar.se

SFI

För SFI sker antagningar vid ett flertal tillfällen per termin.
Kontakta oss för mer information.

Läs mer om SFI här


Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år.

På grund av covid-19-pandemin är möjligheten att genomgå prövning begränsad i många kommuner och komvux anordnas i huvudsak som distansutbildning.
Detta gör det svårt för många elever att hinna få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå innan den 1 juli 2021.
Regeringen har därför beslutat att ett sådant slutbetyg ska kunna utfärdas till och med den 1 juli 2025

Läs mer på utbildningsdepartementets sida här. (öppnas i nytt fönster)


Yrkeskurser i Uppsala kommun

Uppsala kommun har ett brett utbud av yrkesutbildningar.
Som invånare i Östhammars kommun kan du söka dessa.
Ansökan ska skickas till oss.

Läs mera här (öppnas i ett nytt fönster)


Utbildningsakuten i Region Uppsala

Har du blivit permitterad?

Gör något värdefullt med tiden och stärk dina kompetenser med en onlineutbildning.
Därför har vi samlat utbildningar, distanskurser och gratis webbutbildningar som du kan påbörja redan idag.
Vi har även tips om basala kurser inom vården och onlinekurser för dig som arbetar inom besöksnäringen

Utbildningsakuten i Region Uppsala (öppnas i nytt fönster)


Vill du bli yrkesförare?

 • Lastbilsförarutbildning
 • Bussförarutbildning

Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.


Se informationsfilmen om Samhällsorientering

Filmen finns på sex språk och länkarna hittar du här.
För mer information. Se under Utbildningar/Samhällsorientering.Rätt till komvux

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:


Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

Vuxenutbildningen i Östhammars kommun prioriterar enligt Förordningen om vuxenutbildning vilket innebär att de som saknar eller har en ofullständig gymnasieutbildning är de som prioriteras vid antagning.
De som har en högskoleutbildning prioriteras till kurser som behövs för särskild behörighet till en högre utbildning.
Denna prioritering gäller även för ansökningar till andra kommuner.Våra Samhällsinformatörer

Informationsdisken är tillfälligt stängd, men det finns tider för drop in hos Arbetsmarknadsenheten på Gimo torg:

Måndagar
Torsdagar
13.00 - 15.00
10.00 - 12.00

Elteknikerutbildning

Vår verksamhet

Kommunal vuxenutbildningen är en skolform som innefattar

Läs mer om kommunal vuxenutbildning på skolverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)
Vuxenutbildningen i Östhammars kommun

Vuxenutbildningen i Östhammars kommun har sina lokaler i Bruksgymnasiet, Gimo. Vuxenutbildningen har egna lärare i allmänna ämnen som svenska, svenska som andraspråk, engelska, historia och matematik.

I samarbete med Bruksgymnasiet kan även andra kurser erbjudas på plats. Kurser inom samhällsvetenskap och naturvetenskap men även yrkeskurser inom vård och omsorg. Gymnasiekurser och grundläggande kurser kan även erbjudas på distans

SFI - svenska för invandrare ges helt i egen regi i Gimo och kan kombineras med andra kurser

Samhällsorientering erbjuds alla kommuninnevånare som kommer från andra länder, även om man bott i Sverige några år. Kursen är på 60 timmar och genomförs i samarbete med Uppsala kommun
Elevassistentutbildning

SFI - svenska för invandrare


Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning
som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket

I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ges på Vuxenutbildningen Bruksgymnasiet.

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare (sfi) har den som saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge

Rättigheten gäller för den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 16 år. Det finns ingen övre åldersgräns

Kontakta studie – och yrkesvägledare Ann Dannberg, ann.dannberg@osthammar.se , för mer information och inskrivning

Den grundläggande utbildningen i svenska för invandrare består av tre studievägar indelade i fyra kurser A, B, C och D

Läs mer om SFI på skolverkets hemsida (öppnas i ett nytt fönster)

Grundläggande kurser


Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna sådana kunskaper som de behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier.
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå bedrivs i form av kurser och för varje kurs finns det en kursplan.

Målgrupp
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
Utbildningen syftar till att ge kunskaper som vuxna behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. Den syftar också till att främja personlig utveckling och möjliggöra fortsatta studier.
Rätt till grundläggande vuxenutbildning har den som är vuxen (rätten börjar gälla från och med 1 juli det år man fyller 20 år), är bosatt i Sverige och


Grundläggande kurser på plats i Gimo


Det finns även möjlighet till distansundervisning hos NTI
Läs mer om grundläggande kurser på skolverkets hemsida (öppnas i nytt fönster)

Gymnasiekurser


Syftet med kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.
Den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå bedrivs i form av kurser och även i form av ett komvuxarbete.
Det är samma ämnesplaner och kunskapskrav inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som inom gymnasieskolan, med undantag för specialidrott.
Det kan också finnas andra kurser som utformas efter individuella behov.
Gymnasieexamen kan utfärdas i form av yrkesexamen eller högskoleförberedande examen för den som uppnått 2 400 gymnasiepoäng.

Målgrupp

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till vuxna som vill komplettera sin gymnasieutbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerad eller kanske byta yrkesbana. Det är en avgiftsfri och frivillig utbildningsform. Man kan söka från och med den 1 juli det år man fyller 20. I vissa fall kan man vara yngre än 20 år.
För att vara behörig att delta på en kurs ska deltagaren sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska deltagaren ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Kurser i Gimo

På plats i Gimo med klassrumsundervisning kan du läsa svenska, svenska som andra språk, matematik, engelska och historia
Är det för få som ansöker kan kursen ställas in.


Gymnasiala kurser på plats i Gimo
 • Engelska 5-6
 • Matematik 1-3
 • Orienteringskurser
 • Svenska som andraspråk 1-3

Läs mer om gymnasiekurser på Skolverkets hemsida (öppnas i ett nytt fönster)

Fyra yrkesutbildningar

Yrkeskurser i Uppsala kommun

Läs mera här (öppnas i ett nytt fönster)Vill du bli yrkesförare?

Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Komvux som särskild utbildning


Komvux som särskild utbildning vänder sig till dig som fyllt 20 år, har rätt till daglig verksamhet och vill komplettera din utbildning

Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och syftar till att ge kunskaper motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan och på gymnasiesärskolans nationella program

Du kan välja att studera en enstaka kurs, eller olika kombinationer av kurser

Du kan som studerande behöva längre eller kortare tid för att nå ett utbildningsmål men har alltid rätt att fullfölja kursen
Förutsättningen är dock att du bedöms ha förmåga att nå ett bestämt mål

Ansökan Komvux som särskild utbildning (PDF öppnas i ett nytt fönster)

Blanketten kan även beställas hos Maria Skoglund på tfn 0173-866 16
Ansökningsblanketten skickar du sedan till Vuxenutbildningen, Box 42, 747 02 Gimo

Kontakta studie– och yrkesvägledare Ann Dannberg, ann.dannberg@osthammar.se, för mer information

Samhällsorientering - Om Sverige


Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur samhället är organiserat
Kursen ger dig viktig information - för en bra start i Sverige
Kursen ges på plats i Gimo eller i Uppsala och är på 60 timmar

Samhällsorientering för nyanlända Uppsala län (öppnas i nytt fönster)


Se informationsfilmen om Samhällsorientering

Filmen finns på sex språk.

Vem kan gå kursen?

Samhällsorienteringen (SO) är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (och folkbokfördes i en kommun för första gången efter
1 maj 2013) Kursen är på ditt modersmål eller annat språk som du kan. Du får lyssna, fråga och diskutera.
Kursen är gratis!

Samhällsorientering (SO) erbjuds inte till dig som är:

Att läsa på distans

Inför studierna

Kurser på distans kan du påbörja när som helst under året och ansökan skickar du till oss
För att du ska lyckas med dina distansstudier bör du vara van att använda dator, internet och ordbehandlingsprogram
Planera dina studier i god tid innan kursen startar så du hinner införskaffa böcker och annan materiel. Distansutbildaren informerar om detta
Upprätta även en studieplan där du anger mål och syfte med dina studier. Studieplanen skriver du på ansökningsblanketten
Vill du ha hjälp med ansökan och studieplan tar du kontakt med SYV Ann Dannberg
Var realistisk när du planerar dina studier, tänk på att heltidsstudier kan kräva 25-30 timmars arbete eller mer per veckaUnder studierna

När du påbörjat kursen så kommunicerar du via sms, mail och web med distansutbildaren
Du visar din aktivitet på kursen genom att regelbundet logga in i ditt studierum och utföra dina uppgifter enligt planering
Du kan även ha direktkontakt med din lärare via Skype, mail, sms eller telefon

Om dina studier periodvis är för betungande så kan du antingen ändra studietakt eller göra ett studieuppehåll
Kontakta i så fall oss direktÄndring av studietakt

Om du önskar ändra din studietakt vänder du dig till studie- och yrkesvägledare Ann Dannberg.
Du kan förlänga en (1) kurs max 2 gånger och detta ska meddelas senast en (1) vecka innan kursen tar slut.
Observera att en förlängning av kursen också betyder att studietakten förändras.Efter studierna

När du är klar med din kurs så skickar distansutbildaren ditt betyg till oss och vi för in det och det skickas vidare till betygsdatabasen på antagning.seDistansutbildare

Läs hur du pluggar på distans (PDF öppnas i nytt fönster)

Prövning

Du som är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning har möjlighet att pröva i alla vuxenutbildningens kurser som det sätts betyg på, inklusive kurser i svenska för invandrare (sfi) och komvuxarbete
Detta gäller även om du redan har ett godkänt betyg på kursen eller komvuxarbetet
Prövning kan du göra i vilken kommun du vill
Prövning innebär att du själv läser in kursen och tenterar
Om du tidigare läst kursen vid kommunal vuxenutbildning och fått betyget F så är prövningen kostnadsfri

Anmälan

Kontakta oss via vuxenutbildningen@osthammar.se eller 0173-866 16.
Ange kurs och önskat prövningsdatum.
Invänta besked från oss innan du betalar prövningsavgiften.

Prövning kostar 500 kr per kurs
Östhammars kommuns Bankgiro 233-1361
Meddelande till mottagaren : Prövning 690100

När du anmält dig till prövning och betalat prövningsavgiften blir du kontaktad av den lärare som ansvarar för prövningen
Du får instruktioner om vad du ska läsa in på egen hand inför prövningstillfället

Studera i annan kommun

Om du vill studera i en annan kommun än den du är folkbokförd i, måste din ansökan först beredas av din hemkommun

Gör så här

Studie- och yrkesvägledare

SYV - Studie- och yrkesvägledare


Personlig vägledning

Hos SYV kan du kan boka tid för enskilt vägledningssamtal för att diskutera yrkesval, studieplanering och framtidsfrågor.
SYV informerar om olika utbildningsvägar, behörigheter och betyg eller hur du på egen hand ska söka information.

Till höger finns länkar till utbildning och arbetsliv som du har nytta av i ditt studie- och yrkesval.
Det är allmän information men även specialiserade sidor som t ex intressetest
Urvalet av länkar utgår inte från några särskilda kriterier
Vuxenutbildningen ansvarar inte för innehåll eller ev. resultat från tester eller övningar.

Länkar


CSN - studiemedel


Studiemedel - Bidrag och lån

Fr o m höstterminen det år du fyller 20 år kan du ansöka om studiemedel som består av en bidragsdel och en lånedel.
Hur stort bidrag och lån du kan få beror på din studietakt.

Läs mer om studiemedel på CSN:s hemsida (öppnas i nytt fönster)


Studiestartsstöd - För dig som är arbetslös

Studiestarts­stöd är ett bidrag som vissa arbets­lösa kan få för att läsa på komvux eller folkhögskola.

Läs mer om studiestartsstöd på CSN:s hemsida (öppnas i nytt fönster)

Studietakt


Studietakt 100%, 75% eller 50%

Hur mycket du får i bidrag och lån bestäms av din studietakt och hur lång din studieperiod är.
Om du önskar ändra din studietakt vänder du dig till studie- och yrkesvägledare Ann Dannberg.
Du kan förlänga en (1) kurs max 2 gånger och detta ska meddelas senast en (1) vecka innan kursen tar slut.
Observera att en förlängning av kursen också betyder att studietakten förändras.

Läs mer om studietakt på CSN:s hemsida (öppnas i nytt fönster)KVV-laboratoriet

KVV-labbets ångpanna

I Gimo i Östhammars kommun har industrin tillsammans med kommunen byggt upp en laborativ miljö för utbildning med verkliga processer. Laboratoriet fokuserar på kraft, värme och ventilation samt styr- och reglerteknik med komplett utrustning.

Här ges möjlighet för företag och utbildningsanordnare att hyra laboratoriet för både gymnasie- och högskoleutbildning samt intern företagsutbildning.

Läs mer om laboratoriet här (öppnas i nytt fönster)

Tillgänglighet för www.vuxosthammar.se

Vuxenutbildningen i Östhammars kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur vuxosthammar.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.vuxosthammar.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på vuxenutbildningen@osthammar.se


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns.
Kontakta oss på vuxenutbildningen@osthammar.se
Ytterligare kontaktinformation finner du på www.vuxosthammar.se


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.
Myndigheten för digital förvaltning (öppnas i nytt fönster)


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.


Innehåll som inte är tillgängligt

På vissa webbsidor finns tabeller där innehållet har formaterats med HTML. [WCAG 1.3.1 (A)]
På vissa webbsidor finns det textfält märka med rubriktagg, men som saknar innehåll.
[WCAG 1.3.1 (A)]
Tabb-funktion fungerar inte enligt direktivet. [WCAG 2.4.3 (A)] [WCAG 2.4.7 (AA)]


Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.vuxosthammar.se via olika testverktyg i webbläsaren Google Chrome och Firefox.

Webbplatsen publicerades 2017-03-07
Redogörelsen uppdaterades senast 2020-09-23Adress

Gymnasievägen 1, Gimo

Vuxenutbildningen, 747 02 Gimo, Sverige

vuxenutbildningen@osthammar.se

Studiesamordnare

Maria Skoglund

maria.skoglund@osthammar.se

0173-866 16

SYV - Studie- och yrkesvägledare

Monica Annersten

monica.annersten@osthammar.se

0173-866 53

+46-70 615 48 01Rektor

Magnus Kjellsson

magnus.kjellsson@osthammar.se

0173-867 80

+46-70 860 19 92

Verksamhetschef

Zara Järvström

zara.jarvstrom@osthammar.se

0173-866 06

+46-70 608 45 68

Dokument

Ansökan Komvux
(PDF öppnas i ett nytt fönster)

Ansökan Komvux som särskild utbildning
(PDF öppnas i ett nytt fönster)

Infohäfte vt -22 (PDF öppnas i ett nytt fönster)

Litteraturlista - allmänna ämnen. (PDF öppnas i ett nytt fönster)

Litteraturlista BEV21 vt 2022 (PDF öppnas i ett nytt fönster)

Litteraturlista USK21 vt 2022 (PDF öppnas i ett nytt fönster)

Plan mot kränkande behandling (PDF öppnas i ett nytt fönster)


Resurser

It's learning (Länk öppnas i ett nytt fönster)

Tieto - för studenter
(Länk öppnas i ett nytt fönster)

Tieto - för personal
(Länk öppnas i ett nytt fönster)

Schema (Länk öppnas i ett nytt fönster)

Skola24 (Länk öppnas i ett nytt fönster)

Utbildningsakuten (Länk öppnas i ett nytt fönster)

Distansutbildare

NTI (Länk öppnas i ett nytt fönster)

KUI (Länk öppnas i ett nytt fönster)